Strawberry Farm Berry Berry Berry

Đặt lịch hái dâu

Bạn có thể tự mình đến trang trại và tận hưởng việc hái dâu.
Bạn có thể tận hưởng việc hái dâu từ khoảng tháng 12 đến cuối tháng 6 hàng năm.

(*)Nếu bạn muốn tận hưởng việc hái dâu như một phần của chuyến tham quan bằng xe buýt trong ngày, vui lòng xem tại đây.

Đặt lịch hái dâu

  • Chọn menu từ mục “Vui lòng chọn menu”.
  • Vui lòng chọn thời điểm đặt chỗ từ ngày bạn muốn.
  • Vui lòng kiểm tra chi tiết menu đặt chỗ và nhập thông tin đặt chỗ.